Ny styrelse

Hej Qajaq Sverige.

På Kajakdagarna avgick vår Ordf. Sten och en tillfällig styrelse tillsattes.
– Bengt T ordf. Monica L, Magnus Å, Tomas O och Anders Hansson.

Kallelse till ett extrainsatt årsmöte 24 september. kl 10.00
Ny styrelsen skall väljas.
Ni som vill pröva på och vara med i styrelsen kontakta den tillf styrelsen.

Qajaq Sverige träff. 23 – 24 september
Ni inbjudes härmed till Rastaholm till Monica och Mikael (Grönlandsresor)
Ekerö utanför Stockholm.*

Fredag ni som kan ansluter till Rastaholm.
Vi tänkte umgås och visa filmer och foton från Grönland – ta gärna med Er något.
Tältplatser finns, vandrarhem finns i närheten, beroende på hur många som kommer så finns möjlighet att sova inne i huset.
För Er som inte vill komma på fredag är hjärtligt välkommen på lördag.

Lördag 24 september kl 10.00 extra årsmöte. Rösträtt har den som betalat medlemsavgiften. 100 kronor

När årsmötet är avklarat så tar vi en paddeltur efter turen rollar vi tillsammans ev kör vi en tävling.
Medtag fika o egen mat.

Välkomna önskar Rastaborgarna och styrelsen.

 

 

 

Dokument inför Årsmötet

 

QAJAQ SVERIGE

Verksamhetsberättelse för 2010

Föreningen hade under året 33 betalande medlemmar. Årsmötet hölls på Sjöhistoriska museet, i samband med ”kajakdagarna”. Inga styrelsemöten har förevarit, löpande beslut har skötts via mail. Verksamheten för året följer i stort som tidigare år.

Vi visade oss som förening på den årliga Skeppsholmsdagen och Vildmarksmässan samt på Kajakdagarna

På den stora Vildmarksmässan i Älvsjö deltog föreningen med både föredrag och uppvisning i bassäng. Här kunde vi visa upp några av medlemmarnas hembyggda Qajaqer. Ett stort tack till Svenska Kanotförbundet som gjorde vår mässvistelse där möjlig. Likaså genomfördes utställning och uppvisningar på årets kajakdagar.
Detta bidrog till att helhetsbilden blev mycket mer tillfredsställande för den iakttagande publiken. Det måste konstateras att framförallt uppvisningarna blev mycket uppskattade och satte avtryck. Det går nog att säga att Qajaq Sverige nu är en etablerad företeelse i kajakvärlden .

Flera av föreningens medlemmar i Stockholmstrakten har också instruerat i rollträning samt vintertränat i bassäng detta har skett på en mängd olika klubbar. Bara vår närvaro med hembyggda qajaqer och grönlandspaddlar öppnar för en nyfikenhet kring inuitisk kajakkultur.

Enskilda medlemmar efterfrågas också ibland för att visa t.ex. vändningar vilket sprider budskapet – läs vår vision.

En ny hemsida har öppnats www.qajaq.se
samt även ett öppet forum.
En intern diskussion pågår om vi skall två hemsidor eller en och en mängd frågor finns som inte är lösta än.

Årets resultat visar ett överskott på 2385 kronor

Styrelsen 2011-07-14

—————————

Det utlysta årsmötet på årets (2011) kajakdagar flyttades fram till i augusti.
Nuvarande ordf Sten E Karlsson avgick under kajakdagarna och en interimstyrelse bildades, som tillika är valberedning.

 

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Qajaq Sverige                          Org.nr. 802435-0525

Som revisor i Qajaq
Sverige
har jag granskat föreningens räkenskaper och årsredovisning samt
styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2010.Jag har tagit del av årsredovisning, protokoll och övriga
handlingar som ger upplysning om föreningens förvaltning och ekonomi.Jag tillstyrkeratt resultat- och balansräkningarna
fastställssamt att styrelsen beviljasansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
Göran Ronnell

Om Bengt Larsson

Aktiv i Qajaq sverige och Örsnsbergs kanotsällskap. Webb ansvarig för Qajaq Sverige och med i styrelsen.
Det här inlägget postades i Möte, Qajaq Sverige, Träffar & Mässor. Bokmärk permalänken.