Årsmöte

Qajaq Sverige:

Grönlandsresor Ekerö Protokoll 2011-09-24( några mindre Justeringar ska uppdateras 2011-11)

Årsmöte

§ 7 Årsmöte hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara utsänd till medlemmar senast två veckor innan mötesdagen. Rösträtt på årsmötet har medlemmar som inbetalt årets medlemsavgift senast en månad innan mötet.

Ändrat till före maj månad utgång se protokoll från årsmöte 2008 KKSS.

Mötet biföll stadge ändringen.

 

Till ordförande för mötet valdes Tomas.

Till sekreterare för mötet valdes Daniel.

Dagordningen godkändes.

Medlemsavgiften oförändrad 100 kronor.

Verksamhetsberättelserna lästes upp. OBS två stycken.

Två verksamhetsberättelser finns en av dessa är Stens Karlssons (fd Ordförande) personliga.

Ekonomisk berättelse – Kontoanalys redovisades.

Revisionsberättelse redovisades.

Mötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Ordf Sten E Karlsson har avgått vid tidigare möte på kajakdagarna.

Val av styrelseladamöter.

Ordf för ett år valdes Tomas Olsson.

Omval Bengt Tydén 2 år

Mats Herbert 1 år

Omval Bengt Larsson 1 år

Monica Larsson 1 år.

Till Revisor och huvudansvar omvaldes Göran Ronnell

Valberedning valdes styrelsen.

Protokollförare. Daniel Eriksson

Justeringar.

Tomas Olsson och Bengt Tydén

Om Bengt Larsson

Aktiv i Qajaq sverige och Örsnsbergs kanotsällskap. Webb ansvarig för Qajaq Sverige och med i styrelsen.
Det här inlägget postades i Möte, Qajaq Sverige och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.