Beskrivning om Föreningen

Qajaq Sverige är en intresseförening för traditionell grönländsk kajakkultur. Vi anser att den arktiska traditionen är högst relevant än idag, och vår målsättning är att visa det i praktiken genom att bygga qajaqer, paddla och rolla på traditionellt inuitvis. Flera av våra medlemmar har paddlat på Grönland, och även deltagit i de Grönländska Kajakmästerskapen. Vår hemvist finns i Stockholm, men vi har medlemmar över hela landet och vill försöka fungera som ett nätverk för intresserade över hela landet.