Bli medlem

Vill du bli medlem så kontaktar du styrelsen, det kostar 100kr. Avgiften går i huvudsak till att täcka föreningens kostnader för webb, mässor, reklamblad, träffar, turer mm.
postgiro 303058-2 OBS ange din mejladress, hemadress och telefon. Trevligt om du även skriver lite om dig själv. Skicka ansökan på : styrelsen@qajaq.se