Styrelsen

Styrelsen

e-post: styrelsen@qajaq.se

Mia Kytömäki – Ordförande

Bengt Thydén – Kassör

Tomas Olsson – Sekreterare

Bengt Larsson –  webb ansvarig

Bengt visar anorak