Stocken 2007

Rolltävling Stocken 2007

Uppdaterad den 1 september 2007 23:31

”Så blev det så dags igen Qajaq Sverige arrangerade för andra året en tävling i rollar med Grönländska regler. Vi tror att detta är den första och enda tävling av detta slag i världen, utanför Grönland. (Har någon hört talas om liknande tävling någon annanstans så meddela gärna oss det). i och med att vi också gjorde detta en andra gång så hoppas vi också att kunna fortsätta och få detta till en tradition. Villkoren denna gång var betydligt tuffare än förra året, det blåste 13m/s rakt in på den plats som vi valt. Tävlingsplatsen var innanför en brygga för att i någon mån dämpa de värsta vågorna, det var trångt och de flesta fastnade någon gång i sjögräs eller liknande. Så det var inte helt lätt för deltagarna. Men då grunden till tävlingen ändå är att rädda sig oavsett vågor och vind så valde vi fullfölja med tävling. Några föll säkert ifrån p.gr.a. detta men några avstod också av tidsskäl. Fler aktiviteter pågår alltid på Stocken vid denna ”Sveriges största kajakträff”. Elva stycken modiga ställde ändå upp, några färre än förra året. Årets upplaga kunde dock räkna in Dubside USA, världens bästa rollare, möjligen kan någon eller några Grönländare vara i samma klass. Lite synd att endast en deltagare ställde upp i damklassen men Malin Olin gjorde en mycket god kämpainsats, liksom de övriga tappra denna dag. Tre nationer utanför våra gränser var också representerade, USA, Norge och Holland. Efter en fullständigt suverän uppvisning från Dubside placerade sig Pål från Norge före hemmasonen Måns. Undertecknad blev nu nedpetad till en fjärdeplats,( får trösta mig med att nu i min tredje tävling med Dubside finna mig ”endast” vara 215 poäng efter). Vi vill också tacka, förutom Orust kajak, som bl.a. skänkte priser, också de funktionärer som spontant hjälpte till i den kalla hårda vinden.”

Sten
Qajaq Sverige

Resultat rolltävling Stocken 2007

Damklassen      
Malin Olin      
1 Sidovrickning 2 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 2
11 Armhåleroll 2 3
18 Snabba standardrollar 3
19 Med flytpåse 5 5
22 Kastträ framåt-bakåt 6
  total 37  
       
Herrklassen      
Dubside, USA      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 2 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 3 3
7 Ryggradsroll 3 3
8 Akterlig sveproll, paddeln bakom ryggen 3 3
9 Standardroll, paddeln bakom huvudet 4 4
10 Akterlig sveproll, paddeln bakom huvudet 4 4
11 Armhåleroll 3 3
12 Vertikal vrickroll 4 4
13 Horisontell vrickroll 4 4
14 Horisontell vrickroll, paddeln bakom ryggen 5 5
15 Korsade armar 5 5
16 Vrickroll, paddeln under skrovet 5 5
17 Snabba stormrollar 5 4
18 Snabba standardrollar 5 6
19 Med flytpåse 5 5
20 Kastträ framåt-framåt 6 6
21 Kastträ bakåt-framåt 6 6
22 Kastträ framåt-bakåt 6 6
23 Handroll framåt-framåt 7 7
24 Handroll bakåt-framåt 7 7
25 Handroll framåt-bakåt 7 7
26 Handroll knuten näve framåt-framåt 8 8
27 Handroll knuten näve bakåt-framåt 8 8
28 Handroll knuten näve framåt-bakåt 8 8
29 Handroll med sten framåt-framåt 9
31 Handroll med sten bakåt-framåt 9 9
32 Armbågsroll 10 10
33 Tvångströjan 11 11
  total 335  
       
Pål Gustad, Norge      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 2 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 3 3
7 Ryggradsroll 3
8 Akterlig sveproll, paddeln bakom ryggen 3
10 Akterlig sveproll, paddeln bakom huvudet 4
11 Armhåleroll 3 3
12 Vertikal vrickroll 4
13 Horisontell vrickroll 4
15 Korsade armar 5 5
16 Vrickroll, paddeln under skrovet 5 5
17 Snabba stormrollar 3 4
18 Snabba standardrollar 4 4
19 Med flytpåse 5 5
20 Kastträ framåt-framåt 6 6
21 Kastträ bakåt-framåt 6
22 Kastträ framåt-bakåt 6 6
23 Handroll framåt-framåt 7 7
25 Handroll framåt-bakåt 7 7
26 Handroll knuten näve framåt-framåt 8
28 Handroll knuten näve framåt-bakåt 8 8
34 Paddling upp-och-ner 3  
  total 177  
       
Måns Norsell      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 2 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 3 3
7 Ryggradsroll 3 3
8 Akterlig sveproll, paddeln bakom ryggen 3
10 Akterlig sveproll, paddeln bakom huvudet 3 3
11 Armhåleroll 3 3
15 Korsade armar 4 5
17 Snabba stormrollar 3
18 Snabba standardrollar 3 3
19 Med flytpåse 5 5
20 Kastträ framåt-framåt 6
21 Kastträ bakåt-framåt 6
22 Kastträ framåt-bakåt 6
25 Handroll framåt-bakåt 7
28 Handroll knuten näve framåt-bakåt 8
34 Paddling upp-och-ner 3  
  total 135  
       
Sten E Karlsson      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 2 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 3 3
8 Akterlig sveproll, paddeln bakom ryggen 3
9 Standardroll, paddeln bakom huvudet 3 4
10 Akterlig sveproll, paddeln bakom huvudet 3 4
11 Armhåleroll 2 3
15 Korsade armar 5 5
17 Snabba stormrollar 3
18 Snabba standardrollar 3 4
19 Med flytpåse 5 5
22 Kastträ framåt-bakåt 6
25 Handroll framåt-bakåt 7
28 Handroll knuten näve framåt-bakåt 8
34 Paddling upp-och-ner 5  
  total 120  
       
Björn Thomasson      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3
6 Akterlig sveproll 3
11 Armhåleroll 3 3
15 Korsade armar 5 5
17 Snabba stormrollar 3 3
18 Snabba standardrollar 4 4
19 Med flytpåse 5 5
22 Kastträ framåt-bakåt 6
25 Handroll framåt-bakåt 7 7
28 Handroll knuten näve framåt-bakåt 8 8
  total 98  
       
Rickard Beckman      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 1 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 3
7 Ryggradsroll 3
8 Akterlig sveproll, paddeln bakom ryggen 3 3
9 Standardroll, paddeln bakom huvudet 3 4
11 Armhåleroll 3 3
15 Korsade armar 5 5
17 Snabba stormrollar 3 3
18 Snabba standardrollar 3 3
19 Med flytpåse 5 5
22 Kastträ framåt-bakåt 6
25 Handroll framåt-bakåt 6
  total 86  
       
Bengt Tydén      
1 Sidovrickning 2 2
2 Bröstvrickning 1 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 2 2
9 Standardroll, paddeln bakom huvudet 4 4
11 Armhåleroll 3 3
12 Vertikal vrickroll 4
13 Horisontell vrickroll 4
15 Korsade armar 5
17 Snabba stormrollar 3 3
18 Snabba standardrollar 3 3
19 Med flytpåse 5 5
22 Kastträ framåt-bakåt 6
25 Handroll framåt-bakåt 7
  total 80  
       
Tom Steenbergen, Holland      
1 Sidovrickning 2 2
3 Standardroll 2 2
5 Stormroll 3 3
9 Standardroll, paddeln bakom huvudet 4 4
11 Armhåleroll 3 3
19 Med flytpåse 5 5
  total 44  
       
Jonas Rutberg      
1 Sidovrickning 2
3 Standardroll 2 2
4 Armkroksroll 3
5 Stormroll 3 3
6 Akterlig sveproll 2
19 Med flytpåse 5 5
  total 27  
       
Johan Rutberg      
3 Standardroll 2 2
19 Med flytpåse 5 5
  total 14