Rollar i grönländska mästerskapen

 
 
 
Detta är en svensk version av listan över manövrar i rollmomentet i de Grönländska Mästerskapen. Listan är inte helt färdigöversatt, men vår ambition är att alla manövrar ska förses med svenska namn, beskrivningar, och inlärningstips. Klicka på respektive bild för att se manövern utföras.1. ”Side sculling”

I grunden ett högt stöd, där konstant lyft genereras genom vrickning av paddeln. För att öka svårighetsgraden bestämdes inför 2002 års mästerskap att kajaken bör lutas 90° mot vattenytan. Utom tävlan utförs manövern enklast genom att hålla kajaken så upprätt som möjligt, genom att att böja ryggen bakåt.

Bakgrund/syfte: Vila, hävande av kapsejsning, rollträning

Poäng: 2+2 (2 per sida)

2. ”Chest sculling”

I grunden ett lågt stöd, där konstant lyft genereras genom vrickning av paddeln.

Bakgrund/syfte: Hävande av kapsejsning när man har bröstet mot vattnet, t ex vid fiske.

Poäng: 2+2

3. Grönländsk standardroll

Kapsejsa framåtböjd, rolla upp över akterdäck, och återgå till utgångsposition. Det är också tillåtet att avsluta rollen i ett lågt stöd som sveper framåt (i samband med att man ”sätter sig upp”).

Bakgrund/syfte: Allround-roll. Kraftfull roll som kräver mycket liten ansträngning.

Poäng: 2+2

4. Armkroksroll

Ena handen fattar paddelbladet (men handen får inte kupas över änden), och paddeln ”kläms fast” i den andra armens armveck. Rollen skall avslutas med att utgångspositionen återtas. Under hela förloppet ska paddelskaftet förbli i armvecket.

Bakgrund/syfte: Rolla upp hållandes ett föremål i ena handen, eller med en hand skadad eller intrasslad.

Poäng: 3+3

5. Stormroll

Påbörjas och avslutas framåt. I princip en rollvariant av ett lågt stöd (handflatorna nedåt). Paddelgreppet får vara utrsträckt (så att ena handen greppar över bladet), men stormrollen kan även utföras med båda ”normalt” paddelgrepp med båda händerna på skaftet.

Bakgrund/syfte: Utmärkt roll i grov sjö eller hård vind. Stormrollen är snabb, och avslutningspositionen är mycket stabil.

Poäng: 3+3

6. Akterlig sveproll

En roll där paddeln sveper från akter till för i ett lågt stöd. Avslutas med uppgång över fördäck. Det är inte nödvändigt att återgå till utgångspositionen.

Bakgrund/syfte: Bra roll om t ex kapellet lossnat, då mycket lite vatten kan komma in.

Poäng: 3+3

7. Ryggradsroll

Utgångsposition med paddeln vertikalt längs ryggen, så att den sticker upp över huvudet (eller ena axeln). Rollen påbörjas framåtböjt och avslutas bakåtlutat, följt av återgång till utgångsposition (fortfarande med paddeln längs ryggen).

Bakgrund/syfte: Utgångspositionen användes historiskt vid hård medvind, då paddeln kunde fungera som segel.

Poäng: 3+3

8. Akterlig sveproll med paddeln bakom ryggen


Utgångsläget är med paddeln bakom ryggslutet, längs ena relingen. Kapsejsning sker med ryggen mot vattnet, och uppgång över fördäck., fortfarande med paddeln bakom ryggslutet. Det är tillåtet med framåt- eller bakåt vrickning av paddeln som extra stöd i uppgången. I tävling får ej handen kupas över änden på paddelbladet — bladet skall greppas antingen med handflatan uppåt eller nedåt. Återgång till utgångspositionen krävs ej för att denna roll skall godkännas.

Bakgrund/syfte: Vid kapsejsning med paddeln som utriggare bakom ryggen.

Poäng: 3+3

9. Standardroll med paddeln bakom huvudet

En variant av standardrollen, där paddeln istället hålls bakom huvudet. OBS: Det är inte godkänt att kupa handen runt paddelbladets ände. Vidare krävs återgång till utgångspositionen med paddeln fortfarande bakom huvudet.

Bakgrund/syfte:

Poäng: 4+4

10. Akterlig sveproll, med paddeln bakom huvudet

En varaint av roll #6, men där paddeln hålls bakom huvudet. Det är inte tillåtet att kupa handen över paddelbladets ände. Återgång till utgångspositionen krävs ej.

Bakgrund/syfte:

Poäng: 4+4

11. Armhåleroll

Ena paddeländen placeras mot bröstet nära armhålan (men inte i armhålan), och rollen utförs sedan ungefär som en standardroll men med en hand fri. Paddeln måste genom hela rollen hållas trycks mot bröstet. Återgång till utgångspositionen krävs ej.

History/Purpose: Recover with something held in the hand, or with one hand injured or entangled with line.

Bakgrund/syfte: Används t ex för att rolla med ett föremål i ena handen, eller med ena armen skadad eller intrasslad.

Poäng: 3+3

12. Vertikal vrickroll

Paddeln fattas i utsträckt läge som i ett lågt stöd, och pekas sedan rakt ner i vattnet nära relingen. Kapsejsa på paddelsidan och vricka tillbaka upp på samma sida, hela tiden med paddeln i vertikalt läge. Uppgång över fördäck. Om paddeln lämnar sitt vertikala läge under rollen kan rollen vid tävling underkännas, eller godkännas med poängavdrag.

Bakgrund/syfte:

Poäng: 4+4

13. Vrickroll med paddeln över fördäck

Paddeln ska ha kontakt med fördäcket under hela rollen, och vrickningen ska fullföljas ända till slutet.

Bakgrund/syfte: Användes troligen efter intrassling, eller för att rolla upp med paddeln fastsatt under däckslinorna på fördäck.

Poäng: 4+4

14. Horisontell vrickroll över akterdäck

Som roll #13, men paddeln hålls bakom sittbrunnen, så att vrickningen utförs i kontakt med akterdäck.

Bakgrund/syfte: infördes i tävlingsprogrammet 2005

Poäng: 4+4

15. Roll med korsade armar

För kapsejsning på vänster sida, fattas paddeln med vänster hand över och framför höger hand. Återgång till utgångspositionen krävs ej, däremot anses det ”god form” att hålla upp paddeln efter rollen för att visa att aarmarna fortfarande är korsade.

Bakgrund/syfte: intrassling

Poäng: 5+5

16. Vrickroll med paddeln under skrovet

Kapsejsning sker med paddeln placerad under skrovet, och kajaken vrickas sedan runt och upp medan paddlaren ligger så platt som möjligt mot fördäck.

Bakgrund/syfte:

Poäng: 5+5

17. Stormrollar i följd

På tio sekunder ska så många stormrollar utföras som möjligt. En poäng per utförd roll, men minst tre rollar per sida ska utföras för att poäng skall ges.

Bakgrund/syfte:

Poäng: 3+x poäng per sida (se ovan)

18. Standardrollar i följd

På tio sekunder ska så många standardrollar utföras som möjligt. En poäng per utförd roll, men minst tre rollar per sida ska utföras för att poäng skall ges.

Bakgrund/syfte:

Poäng: 3+x poäng per sida (se ovan)

19. Roll med flytboj

För kapsejsning på vänster sida, fästs bojen längs höger reling vid akterdäck. Bojen fästs med en lina i däckslinorna bakom sittbrunnen, och en lina i ”bäröglan” (eller motsvarande) vid aktern. Rollen är i princip sedan en standardroll, dock med något högre kraftinsats för att bojen ska följa med runt, och inte sällan krävs också en avslutande höftknyck efter uppgången för att bojen skall ”ploppa över” till rätt sida.

Poäng: 5+5 poäng

20. Kastträroll, framåt–framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

6+6 poäng

21. Kastträroll, bakåt–framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

6+6 poäng

22. Kastträroll, framåt–bakåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

6+6 poäng

23. Handroll framåt-framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

7+7 poäng

24. Handroll bakåt-framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

7+7 poäng

25. Handroll framåt–bakåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 7+7

26. Handroll med knuten näve, framåt–framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 8+8

27. Handroll med knuten näve, bakåt–framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 8+8

28. Handroll med knuten näve, framåt–bakåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 8+8

29. Handroll med sten, framåt–framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 9+9

30. Handroll med sten, bakåt–framåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 9+9

31. Handroll med sten, framåt–bakåt

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 9+9

32. Armbågsroll

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 10+10

33. Tvångströjan

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 11+11

34. Upp-och-nerpaddling

 

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 1 poäng för 3 meter, plus 1 poäng per följande meter

35. ”Walrus pull”

 

beskrivning kommer

Bakgrund/syfte:

Poäng: 9

 

Filmerna är i huvudsak tagna av Bengt William Tydén under Grönländska Mästerskapen i Qaqortoq 2004.