2014

11

Upplägg och Regler

Rollarna som ingår i tävlingen finns längst ned i texten, det är samma som ingår i Grönländska Mästerskaparna på Grönland dock finns det några ändringar som är till på grund av den begränsade tiden vi har och även att bygga upp en viss spänning under den rätt korta tiden.

Tävlingen hålls den 7:e juni 2014 vid Sjöhistoriska Museet i Stockholm under Stockholm Outdoor Festivalen och arrangeras av Qajaq Sverige.
Anmälningen är öppen från kl 8:30 på morgonen där startavgiften ska betalas, godkännandet av reglarna undertecknas och mottagandet av sitt startnummer.
Alla deltagare skall anmäla sig till styrelsen@qajaq.se där de anger namn, telefonnummer, email och sin hemstad/land.
Anmälan ska ske innan den 25:e maj och startavgiften kosta 100,-skr . Anmäla man sig senare kommer en förseningsavgift på 100,-skr som tillägg. All betalning ska ske på morgonen innan tävlandet (helst passande växel).
Klockan 9:30 kommer det hållas ett obligatorisk informationsmöte och tävlingen starta sedan klockan 10:00.
Deltagarna visa upp sina rollar efter varann och det är deltagarnas startnummer som visa ordningen. För att det skall gå smidigt skall kommande deltagare vara i kajaken innan förra deltagaren är färdigt. (tänk på att inte vara i vattnet för tidigt för att slippa frysa)

Tävlingen är uppdelat i tre deltävlingar.
• I den första delen få varje deltagare 15min på sig för att visa sina rollar. Varje deltagare skall välja en sida och skall utföra alla sina rollar bara på denna sida.
De som klara 25 poäng kommer att vinna en utmärkelse och de 5 deltagare med högst poäng kommer att gå vidare till deltävlingen 2.

• I deltävlingen 2 kommer de 5 deltagare få visa upp 6 rollar var där 3 ska vara med paddeln och 3 utan paddel (handroll, norsaq, sten, knuten näve, elbow och straight jacket). Vilka rollar som väljs är fritt för deltagaren men det är såklart smartast att välja de som ger mest poäng. Dock skall vid denna omgång den motsatta sidan till deltävling 1 väljas och alla 6 rollar bara göras på denna sida.
Deltagaren skall meddela till domaren vilka rollar hen tänker göra innan hen börja.
De 3 deltagare med högst poäng kommer att gå vidare till finalen

• I finalen kommer de tre deltagare starta samtidigt och tävla mot varann i ”upp och ned paddling”. Den som kommer längst vinner finalen. Alla tre kommer att vinna priser.

Regler:

 1. Till Rolltävlingen är alla välkommen, deltagare under 18 behöver ett skriftligt godkännande från målsman. Tävlingen är ett öppet SM – vill säger att även deltagare från andra nationer är välkommen.

 2. Tävlingen ske på egen risk och detta godkänts av deltagaren genom betalningen och underskriften vid anmälan

 3. Vid betalningen kommer deltagarna få sitt startnummer som ska fästas synlig på kajaken eller kroppen.

 4. Vid betalningen kommer deltagarna få en vattentät lista av alla rollar som de kan har på fördäcket. Under första deltävlingen ska listan följas i sin ordning (samma som listan längst nere) Vill man inte genomföra en roll få man hoppa över denna och meddela det till domaren under sina 15 tävlingsminuter. Vet deltagaren att hen inte klara av vissa rollar bör hen inte heller försöker dessa för att inte drar ut på tävlingens tid i onödan

 5. Tävlingens deltagare kommer inte uppdelas i grupper, vill säger att kön eller ålder inte har någon betydelse och alla räknas lika.

 6. Kajaktyp få väljas fritt dock behöver det vara en kajak av sådan typ där man använder sig av en tuiliq eller ett kapell som måste vara runt sittbrunnen under hela tävlingens tid. Åker kapell eller tuiliq av från sittbrunnen under uppvisandet stoppas poängräkningen och poängen av de utförda rollar räknas ihop.
  Fribordet ska vara minst 15mm på kajakens lägsta punkt när deltagaren sitter i kajaken.
  Kajaken få inte bytas under tävlingsdagen

 7. Deltagare som använder kapell bör välja klädesplagg med mån om att domaren ska kunna ser alla rörelser. Handskar och vantar är tillåten att användas (dock inga Handskar med ”simhudar”).

 8. För bättre kunna ser deltagarnas rörelser är flytvästar inte tillåten

 9. Paddeltyp måste vara av Grönlandtypiskt stil. Materialvalet för paddeln är fritt. Paddeln få inte bytas under tävlingsdagen dock går det bra att byta ifall paddeln har råkats brytas sönder.

 10. Norsaq ska liknar en Kastpinne som användes till jakten och få inte vara längre än 50cm och maximal bredd på 9cm

 11. Stenen som ska användas vid tävlingen kommer att vidhållas av arrangören

 12. Domaren få diskvalificera deltagare som bryter mot regler eller beter sig på ett sådant sätt mot de andra deltagarna eller domaren att genomförandet av tävlingen störs.

Godkända rollar:

 1. Side Scull 2
 2. Chest Scull 2
 3. Standard Greenlandsroll 2
 4. Paddle in crook of arm 3
 5. Storm Roll (low brace over ”masik”) 3
 6. Reverse Roll (stern to bow) 3
 7. Spine Roll 3
 8. Paddle held behind back 3
 9. Standard with paddle held behind head 4
 10. Reverse Roll with paddle held behind head 4
 11. Armpit Roll 3
 12. Vertical Sculling Roll 4
 13. Sculling Roll with paddle held horizontal on foredeck 4
 14. Sculling Roll with paddle held horizontal above ”backrest” 4
 15. Roll with arms crossed 5
 16. Sculling with paddle held under kayak 5
 17. Successive Strom Rolls performed in 10 seconds 3+X
 18. Successive Standard Rolls performed in 10 seconds 3+X
 19. Norsaq – start tucked forward, finish tucked forward 6
 20. Norsaq – start leaning aft, swep from stern to bow 6
 21. Norsaq – start tucked, finish leaning aft 6
 22. Hand Roll – start tucked forward, finished tucked forward 7
 23. Hand Roll – start leaning aft, sweep from stern to bow 7
 24. Hand Roll – start tucked forward, finish leaning aft 7
 25. Hand Roll with a clenched fist – start tucked forward, finish tucked forward 8
 26. Hand Roll with a clenched fist – start learning aft, sweep from stern to bow 8
 27. Hand Roll with a clenched fist – start tucked forward, finish leaning aft 8
 28. Hand Roll holding 8kg brick – start tucked forward, finish tucked forward 9
 29. Hand Roll holding 8kg brick – start leaning aft, sweep from stern to bow 9
 30. Hand Roll holding 8kg brick – start tucked forward, finish leaning aft 9
 31. Elbow Roll 10
 32. Straight Jacket Roll 11
 33. Paddle upside down 1 (3m) + 1xtra per 2m

Poängräkningen:
Varje Roll ur listan räknas bara en gång per deltävling. Om en roll inte är perfekt genomfört få det göras ett andra försök. Bli andra försöket perfekt räknas rollens poäng minus 1. Om andra försöket misslyckas räknas inte denna roll.
Vid Rollarna i följd ska så många rollar som möjligt utföras under 10sekunder. En poäng per utförd roll och minst 3 rollar i följd under 10sek
Vid upside down paddlingen måste deltagarna göra minst 3m för att få en poäng. Varje extra 2m meter bli en extra poäng.
Om flera deltagare har samma poäng räknas den snabbaste tiden för att avgöra placeringen.
Observera att rollarna endast räknas när de är komplett igenom förda och vissa rollar ska avslutas i startpositionen.

klar2l_300dpi

Vid frågor var god och ta kontakt med tävlingsledningen via styrelsen@qajaq.se
alternativt Philipp Klement via 0709-185032
Hemsidan till Stockholm Outdoor: http://stockholmoutdoor.se/phone/index.html

 

Resultat:

 1. Jon David Jensen (Hemnes-Norge)- del1 = 164 poäng / del2 = 42 poäng / avgörande final = ca 9meter
 2. Tomas Olsson (Stockholm) – del1 = 129 poäng / del2 = 31 poäng / avgörande final = ca 6meter
 3. Mats Hallberg (Stockholm)- del1 = 142 poäng / del2 = 36 poäng / avgörande final = ca 5meter
 4. Jonas Ekdahl (Tranås) – del1 = 74 poäng / del2 = 27 poäng
 5. Bengt Tydén (Stockholm) – del1 = 71 poäng / del2 = 19 poäng
 6. Mattias Meldert (Eskilstuna) – del1 = 61 poäng
 7. Caisa Johansson (Skänninge) – del1 = 60 poäng
 8. Lars Asklund (Tranås) – del1 = 59 poäng