Bli medlem

För att kunna bli medlem ska du kontakta någon i styrelsen , beretta lite om dig, och betala en medlemsavgift som är 120kr/år. Medlemsavgiften ska betalas i början av året och ska vara betald innan årsmötet för rösträtt. Medlemsavgiften är minimalisk summa som går till klubbens administrativa kostnader. Avgiften ska betalas till Klubbens Postgiro 30 30 58 – 2.