Styrelsen och medlemmar

Ordförande: Mia Sildén

Valberedning: Ulf Esebrant, Lisbeth Andersson, Karin Åmossa, Bengt Tydén (ersättare vid behov)

Kassör: Dag Olsson Tegelmark

Revisor: Per Linder